Κ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ.: 094223207
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 30 
Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ
AP.M.A.E.: 16878/01/B/88/190 
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 122217401000
Τηλ.: 2424022688
Fax: 2424023217
Email: amaliag@otenet.gr